46.14 Zprostředkování VO, VO v zastoup. se stroji, loděmi, letadly

Zahrnuje:
- činnost velkoobchodních zástupců zprostředkujících obchod:
- se stroji, vč. kancelářských strojů a počítačů, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

Nezahrnuje:
- zprostředkování velkoobchodu s motorovými vozidly (45.1)
- aukce motorových vozidel (45.1)
- velkoobchod na vlastní účet (46.246.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)