46.76 Velkoobchod s ostatními meziprodukty

Zahrnuje:
- velkoobchod s plastovými materiály v primárních formách
- velkoobchod s gumou
- velkoobchod s textilními vlákny atd.
- velkoobchod s papírem ve velkém
- velkoobchod s drahými kameny

46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem

Zahrnuje:
- velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a materiály pro recyklaci, zahrnující sběr, třídění, oddělování, řezání použitého zboží (např. auta), aby se získaly znovu použitelné díly pro další prodej; zahrnuje také balení, přebalování, skladování a dodávání odpadu a šrotu, ale bez reálného transformačního procesu. Přesto má nakupovaný a prodávaný odpad zbytkovou hodnotu.

Zahrnuje také:
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných zařízení za účelem získání a následného prodeje použitelných dílů

Nezahrnuje:
- shromažďování a sběr komunálního a průmyslového odpadu (38.1)
- úpravu odpadu, s cílem jeho odstranění (38.2)
- zpracování odpadu a šrotu na druhotnou surovinu, kde je vyžadován skutečný transformační proces (výsledná surovina je vhodná pro přímé použití v průmyslovém výrobním procesu, ale není finálním produktem) (38.3)
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných vraků za účelem zpětného získávání materiálů, za účelem dalšího zpracování (38.31)
- demontáž lodí (38.31)
- úpravu vraků motorových vozidel mechanickými postupy k dalšímu využití (38.32)
- maloobchod s použitým zbožím (47.79)