43.21 Elektrické instalace

Tato třída zahrnuje instalace elektrických systémů ve všech typech budov a inženýrských dílech.

Zahrnuje:
- instalaci:
- elektrického kabelového vedení
- kabelového vedení pro telekomunikační systémy
- kabelového vedení pro počítačové sítě a kabelové televize, vč. kabelů z optických vláken
- parabolických antén
- osvětlovacích zařízení
- požárně bezpečnostních zařízení
- bezpečnostních zařízení proti vloupání
- elektrické signalizace a osvětlení komunikací
- světelných návěstidel pro vzletové a přistávací dráhy

Zahrnuje také:
- připojení elektrických domácích spotřebičů, vč. podlahového vytápění

Nezahrnuje:
- výstavbu vedení pro přenos elektřiny a dat (42.22)
- monitorování a dálkové monitorování elektronických bezpečnostních systémů, jako jsou poplašná zařízení proti vloupání a požáru, vč. jejich instalace a údržby (80.20)

43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Tato třída zahrnuje instalaci rozvodů vody, odpadu, plynu, topení a větracích a klimatizačních zařízení, vč. přístaveb, změn, údržby a oprav.

Zahrnuje:
- instalaci těchto zařízení v budovách a jiných stavebních dílech:
- zařízení (elektrického, plynového, olejového nebo naftového) vytápění
- pecí, chladicích věží
- neelektrických solárních kolektorů
- zařízení rozvodů vody a sanitární techniky
- větracích a klimatizačních zařízení
- rozvodů plynu
- parního potrubí
- sprinklerových zařízení pro účely požární ochrany (požární sprinklery)
- zahradních zavlažovacích systémů
- vzduchotechnického potrubí

Nezahrnuje:
- montáž elektrických podlahových topení (43.21)

43.29 Ostatní stavební instalace

Tato třída zahrnuje instalaci jiných zařízení než rozvodů elektřiny, vody, odpadu, plynu, topení, větracích a klimatizačních zařízení nebo průmyslových strojů a zařízení v budovách a stavebních dílech.

Zahrnuje:
- instalaci těchto zařízení v budovách a stavebních dílech:
- výtahů a pohyblivých schodišť, vč. údržby a oprav
- automatických dveří, otáčivých dveří a turniketů
- hromosvodů
- systémů odsávání prachu
- izolací proti chladu, teplu, hluku a otřesům

Nezahrnuje:
- instalaci průmyslových strojů a zařízení (33.20)

24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena

Zahrnuje:
- výrobu ploché povlakované i nepovlakované válcované oceli v tyčích nebo ve svitcích o šířce menší než 600 mm převálcováním za studena plochých ocelových profilů válcovaných za tepla nebo tyčové oceli