42.11 Výstavba silnic a dálnic

Zahrnuje:
- výstavbu dálnic, silnic, místních komunikací a cest (i chodníků, cyklistických stezek apod.)
- úpravu povrchů vozovek (silnic, mostů, tunelů):
- asfaltování vozovek
- vodorovné značení vozovek apod.
- instalaci svodidel, svislého dopravního značení (informačních a orientačních tabulí) apod.
- výstavbu vzletových a přistávacích drah

Nezahrnuje:
- montáž osvětlení komunikací a montáž elektrické signalizace (43.21)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (71.1)
- služby projektového řízení staveb (71.1)