33.1 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení

Tato skupina zahrnuje odborné opravy prováděné za účelem obnovy funkčnosti kovodělných výrobků, strojů a zařízení a jiných výrobků. Tato skupina zahrnuje rovněž provádění všeobecných nebo pravidelných údržbářských prací (tj. servisu) na těchto výrobcích, které slouží k zajištění optimálního fungování a zabránění provozním poruchám a zbytečným opravám.

Nezahrnuje:
- přestavbu a generální opravy strojů a zařízení (viz příslušnou třídu oddílů 2531)
- čištění průmyslových zařízení (81.22)
- opravy a údržbu počítačů a komunikačních zařízení (95.1)
- opravy a údržbu přístrojů převážně pro domácnost (95.2)

33.11 Opravy kovodělných výrobků

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu kovodělných výrobků převážně z oddílu 25.

Zahrnuje:
- opravy kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
- opravy a údržbu potrubí a potrubních vedení
- opravy kovodělných výrobků mobilními svařovacími přístroji
- opravy ocelových přepravních barelů
- opravy a údržbu parních generátorů
- opravy a údržbu pomocných zařízení k parním generátorům:
- kondenzátorů, předehřívačů, přehřívačů, parních kolektorů a akumulátorů
- opravy a údržbu jaderných reaktorů, kromě separátorů izotopů
- opravy a údržbu dílů kotlů pro lodě a elektrárny
- opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
- opravy a údržbu střelných a dělostřeleckých zbraní (vč. oprav sportovních a rekreačních zbraní)
- opravy a údržbu nákupních vozíků

Nezahrnuje:
- broušení čepelí nebo listů pil (33.12)
- opravy systémů ústředních topení atd. (43.22)
- opravy mechanických blokovacích zařízení, sejfů atd. (80.20)

33.12 Opravy strojů

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu průmyslových strojů a zařízení, např. broušení nebo instalaci čepelí, břitů nebo listů pil v průmyslových nebo řemeslnických strojích; provádění svařovacích prací (např. na automobilech nebo při všeobecných opravách); opravy zemědělských a jiných těžkých a průmyslových strojů a zařízení (např. vidlicových vysokozdvižných vozíků a ostatních manipulačních zařízení, obráběcích strojů, průmyslových chladicích zařízení, stavebních a těžebních strojů), vč. strojů a zařízení z oddílu 28.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu motorů, kromě pro motorová vozidla
- opravy a údržbu čerpadel, kompresorů a podobných zařízení
- opravy a údržbu proudových strojů
- opravy ventilů
- opravy ozubených kol a hnacích prvků
- opravy a údržbu průmyslových pecí
- opravy a údržbu zdvihacích a manipulačních zařízení
- opravy a údržbu průmyslových chladicích zařízení a zařízení na čištění vzduchu
- opravy a údržbu velkých strojů a zařízení pro všeobecné účely
- opravy ručních profi nástrojů a nářadí s motorem
- opravy a údržbu obráběcích strojů a příslušenství pro třískové a beztřískové obrábění
- opravy a údržbu mechanických strojně poháněných ručních profi nástrojů a nářadí
- opravy a údržbu obráběcích strojů na řezání a tvarování kovů
- opravy a údržbu ostatních obráběcích strojů
- opravy a údržbu zemědělských traktorů
- opravy a údržbu zemědělských a lesnických strojů, strojů na těžbu dřeva
- opravy a údržbu hutnických strojů
- opravy a údržbu hornických a stavebních strojů a strojů používaných na ropných a plynových polích
- opravy a údržbu strojů pro výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
- opravy a údržbu strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
- opravy a údržbu strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
- opravy a údržbu strojů na výrobu a zpracování plastů a pryže
- opravy a údržbu strojů pro speciální užití oddílu 28
- opravy a údržbu vážicích zařízení
- opravy a údržbu prodejních automatů
- opravy a údržbu registračních pokladen
- opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů
- opravy elektronických a ostatních počítacích strojů
- opravy psacích strojů

Nezahrnuje:
- instalaci, opravy a údržbu pecí a ostatních topných těles (43.22)
- instalaci, opravy a údržbu výtahů a eskalátorů (43.29)
- opravy počítačů (95.11)

33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků skupin 26.5, 26.6 a 26.7, kromě výrobků, které se považují za přístroje a zařízení převážně pro domácnost.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů skupiny 26.5:
- přístrojů pro letecké motory
- přístrojů pro měření emisí motorových vozidel
- meteorologických přístrojů
- přístrojů pro zkoušení a kontrolu fyzikálních, elektrických a chemických vlastností
- geodetických přístrojů
- detektorů záření a přístrojů pro monitorování záření
- opravy a údržbu ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů třídy 26.60:
- tomografů magnetické rezonance
- lékařských ultrazvukových přístrojů
- kardiostimulátorů
- sluchových pomůcek
- elektrokardiografů
- lékařských endoskopických přístrojů
- ozařovacích přístrojů
- opravy a údržbu optických přístrojů a zařízení třídy 26.70, pokud jsou převážně užívány pro komerční účely:
- dalekohledů
- mikroskopů (kromě elektronových nebo protonových)
- teleskopů
- hranolů a čoček (kromě pro oční lékařství)
- fotografických přístrojů

Nezahrnuje:
- opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů (33.12)
- opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
- opravy a údržbu počítačových projektorů (95.11)
- opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
- opravy a údržbu komerčních televizních kamer a videokamer (95.12)
- opravy videokamer domácího typu (95.21)
- opravy hodin a hodinek (95.25)

33.14 Opravy elektrických zařízení

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků oddílu 27, kromě výrobků skupiny 27.5 (přístroje převážně pro domácnost).

Zahrnuje:
- opravy a údržbu síťových, distribučních a speciálních transformátorů
- opravy a údržbu elektromotorů, generátorů a generátorových soustrojí
- opravy a údržbu elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- opravy a údržbu elektrických stykačů a relé
- opravy a údržbu baterií a akumulátorů
- opravy a údržbu elektrických osvětlovacích zařízení
- opravy a údržbu vodivého nebo nevodivého instalačního materiálu pro elektrické obvody

Nezahrnuje:
- opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
- opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
- opravy a údržbu spotřební elektroniky (95.21)
- opravy hodin a hodinek (95.25)

33.15 Opravy a údržba lodí a člunů

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu lodí a člunů. Průmyslová přestavba a generální opravy lodí jsou zahrnuty v oddílu 30.

Zahrnuje:
- běžné opravy a údržbu lodí
- opravy a údržbu rekreačních lodí

Nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lodí a člunů (30.1)
- opravy lodních motorů a motorů pro čluny (33.12)
- demontáž plavidel (sešrotování lodí) (38.31)
1. stránka z celkem 41234