30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Zahrnuje:
- výrobu elektrických, dieselových, parních a jiných železničních lokomotiv
- výrobu kolejových vozidel, vagonů, nákladních vozů, vozidel na údržbu nebo servis, s vlastním pohonem
- výrobu železničních nebo tramvajových kolejových vozidel bez vlastního pohonu:
- osobních vozů, nákladových vozů, cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů, opravárenských vozů, jeřábových vozů, tendrů atd.
- výrobu specializovaných dílů pro železniční nebo tramvajové kolejové lokomotivy a vozový park:
- podvozků, náprav a kol, brzd a dílů brzd; háků a jiných spojovacích elementů; nárazníků a jejich dílů, tlumičů nárazů; rámů vagonů a lokomotiv; karoserií; přechodů spojení atd.

Zahrnuje také:
- výrobu lokomotiv a kolejových vozidel pro těžbu a dobývání
- výrobu mechanických a elektromechanických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích zařízení pro železniční, tramvajovou, říční, silniční dopravu, pro parkovací zařízení, letiště atd.
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lokomotiv a kolejových vozidel

Nezahrnuje:
- výrobu nesmontovaných kolejí (24.10)
- výrobu montovaných materiálů pro železniční svršky (25.99)
- výrobu elektromotorů (27.11)
- výrobu elektrických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích přístrojů a zařízení (27.90)
- výrobu spalovacích motorů a turbín (28.11)
- opravy a údržbu lokomotiv a kolejových vozidel (33.17)

33.17 Opravy a údržba ostat. dopr. prostředků a zařízení j. n.

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu ostatních dopravních prostředků a zařízení oddílu 30, kromě motocyklů a jízdních kol.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu lokomotiv a kolejových vozidel (kromě přestavby a generálních oprav prováděných výrobcem)
- opravy bryček a povozů tažených zvířaty

Nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lokomotiv a kolejových vozidel (30.20)
- opravy a údržbu vojenských bojových vozidel (30.40)
- opravy a údržbu nákupních vozíků (33.11)
- opravy a údržbu motorů kolejových vozidel (33.12)
- opravy a údržbu motocyklů (45.40)
- opravy a údržbu jízdních kol (95.29)

31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

Zahrnuje:
- výrobu židlí a jiných sedadel pro kanceláře, pracovní místnosti, hotely, restaurace a veřejné prostory
- výrobu židlí a jiných sedadel pro divadla, kina apod.
- výrobu speciálního nábytku pro obchody: prodejní pulty, výstavní skříňky (vitríny), police, regály atd.
- výrobu kancelářského nábytku
- výrobu lavic, stoliček a jiných sedadel pro laboratoře, výrobu laboratorního nábytku (tj. skříněk s přihrádkami a stoly)
- výrobu nábytku pro kostely, školy, restaurace

Zahrnuje také:
- výrobu dekorativních servírovacích vozíků, např. dezertní vozíky, potravinové servírovací vozíky

Nezahrnuje:
- výrobu školních tabulí (28.23)
- výrobu sedadel pro motorová vozidla (29.32)
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla (30.20)
- výrobu sedadel pro letadla (30.30)
- výrobu nábytku a vybavení lékařských, chirurgických, dentálních a veterinárních pracovišť (32.50)
- montáž, připevnění a instalaci nábytkových systémů, dělicích příček, laboratorního nábytku (43.32)

31.09 Výroba ostatního nábytku

Zahrnuje:
- výrobu pohovek, gaučů a sedacích souprav
- výrobu zahradních židlí a zahradního sedacího nábytku
- výrobu nábytku pro ložnice, obývací pokoje, zahrady atd.
- výrobu skříní na šicí stroje, televizory atd.

Zahrnuje také:
- konečnou úpravu jako čalounění židlí a jiných sedadel
- konečnou úpravu nábytku, např. stříkání, lakování, šelakovou polituru nebo potahování, čalounění

Nezahrnuje:
- výrobu polštářů, vč. čalouněných, prošívaných a péřových přikrývek (13.92)
- výrobu nábytku z keramiky, betonu a kamene (23.42, 23.69, 23.70)
- výrobu elektrických osvětlovacích zařízení (27.40)
- výrobu sedadel pro motorová vozidla (29.32)
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla (30.20)
- výrobu sedadel pro letadla (30.30)
- přečalounění a restaurování nábytku (95.24)

28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

Zahrnuje:
- výrobu ručně nebo motorově poháněných zdvihacích a manipulačních zařízení a nakládacích a vykládacích zařízení:
- kladkostrojů, zdviháků, rumpálů, vrátků, vratidel a navijáků
- deriků, jeřábů, mobilních zvedacích rámů atd.
- pracovních vozíků, také s vlastním pohonem, mobilních obkročných vozíků, portálových nízkozdvižných vozíků, jeřábových vozíků, zdvihacích nebo stohovacích samohybných vozíků (vč. ručních vozíků a rudlů)
- mechanických manipulátorů a průmyslových robotů speciálně konstruovaných pro zvedání, manipulaci, nakládání nebo vykládání
- výrobu dopravníků, elevátorů, lanovek atd.
- výrobu výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků
- výrobu speciálních dílů pro zdvihací a manipulační zařízení

Nezahrnuje:
- výrobu víceúčelových průmyslových robotů (28.99)
- výrobu nepřetržitě pracujících elevátorů a dopravních pásů pro využití v podzemí (28.92)
- výrobu mechanických lopat, bagrů a lopatových nakladačů (28.92)
- výrobu plovoucích jeřábů, železničních jeřábů a jeřábů instalovaných na automobilech (autojeřábů) (30.11, 30.20)
- instalování výtahů a zdviží (43.29)
1. stránka z celkem 11