27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

Tato třída zahrnuje výrobu elektromotorů, generátorů a transformátorů: zařízení na střídavý, stejnosměrný a obojí proud.

Zahrnuje:
- výrobu elektromotorů (kromě spouštěcích motorů pro motory s vnitřním spalováním)
- výrobu elektrických distribučních transformátorů
- výrobu transformátorů pro svařovací zařízení
- výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (tzn. transformátorů)
- výrobu transformátorů pro elektrické rozvodné sítě
- výrobu regulátorů přenosového a rozvodného napětí
- výrobu generátorů proudu - dynam a alternátorů (kromě osvětlovacích dynam pro motory - s vnitřním spalováním)
- výrobu generátorových soustrojí (kromě soustrojí turbína-generátor)
- převíjení armatur na tovární bázi

Nezahrnuje:
- výrobu elektronických komponentů - typu transformátorů a spínačů (26.11)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích zařízení (27.90)
- výrobu polovodičových měničů, usměrňovačů a konvertorů proudu (27.90)
- výrobu soustrojí turbína-generátor (28.11)
- výrobu spouštěcích agregátů a generátorů pro motory s vnitřním spalováním (29.31)