26.40 Výroba spotřební elektroniky

Tato třída zahrnuje výrobu elektronických audio- a videopřístrojů pro domácí zábavu, pro motorová vozidla, pro místní rozhlas a výrobu zesilovačů hudebních nástrojů.

Zahrnuje:
- výrobu videorekordérů a reprodukčních přístrojů
- výrobu televizorů
- výrobu televizních obrazovek a displejů
- výrobu zvukových záznamů a reprodukčních systémů
- výrobu gramofonů, magnetofonů atd.
- výrobu stereo zařízení
- výrobu rozhlasových přijímačů
- výrobu reproduktorových soustav
- výrobu videokamer domácího typu
- výrobu hudebních automatů (jukeboxů)
- výrobu zesilovačů pro hudební nástroje a systémů pro místní rozhlas
- výrobu mikrofonů
- výrobu přehrávačů CD a DVD
- výrobu přístrojů na karaoke
- výrobu sluchátek (např. radiových, stereo, k počítači)
- výrobu videoher (konzolí pro videohry)

Nezahrnuje:
- reprodukci nahraných médií (počítačová media, zvuk, obraz atd.) (18.20)
- výrobu periferních zařízení k počítačům a počítačových monitorů (26.20)
- výrobu telefonních záznamníků (26.30)
- výrobu stránkovačů (26.30)
- výrobu přístrojů dálkového ovládání (s radiovou nebo infračervenou technikou) (26.30)
- výrobu zařízení rozhlasových a televizních studií, např. vysílací zařízení, vysílací a přijímací antény, komerční videokamery (26.30)
- výrobu antén (26.30)
- výrobu digitálních kamer (26.70)
- výrobu elektronických her s pevně instalovaným (nevyměnitelným) softwarem (32.40)

32.20 Výroba hudebních nástrojů

Zahrnuje:
- výrobu strunných hudebních nástrojů
- výrobu klávesových strunných nástrojů, vč. automatických pian
- výrobu klávesových a píšťalových varhan, vč. harmonií a podobných klávesových nástrojů s kovovými jazýčky
- výrobu akordeonů a podobných nástrojů, vč. foukacích harmonik
- výrobu dechových nástrojů
- výrobu bicích hudebních nástrojů
- výrobu elektronických hudebních nástrojů
- výrobu hracích skříní, orchestrionů, flašinetů atd.
- výrobu dílů a příslušenství hudebních nástrojů:
- metronomů, ladiček, ladicích píšťal, karet, disků a válců pro mechanické hrací skříňky atd.

Zahrnuje také:
- výrobu píšťal, hlásných trub a jiných signálních dechových hudebních nástrojů

Nezahrnuje:
- reprodukci nahraných magnetofonových kazet, videokazet, CD a DVD (18.2)
- výrobu mikrofonů, zesilovačů, reproduktorů, sluchátek a podobných přístrojů (26.40)
- výrobu gramofonů, magnetofonů apod. (26.40)
- výrobu hudebních nástrojů jako hraček (32.40)
- restaurování varhan a jiných historických hudebních nástrojů (33.19)
- vydavatelství nahraných zvukových a videokazet a disků (59.20)
- ladění klavírů (95.29)

32.40 Výroba her a hraček

Tato třída zahrnuje výrobu panenek, hraček a her, vč. elektronických her, zmenšených modelů, stavebnic, dětských vozítek (kromě kovových jízdních kol a tříkolek), hracích automatů na mince a kulečníkových stolů.

Zahrnuje:
- výrobu panenek a loutek, jejich oblečení, díly a příslušenství
- výrobu hracích figurek
- výrobu zvířátek na hraní
- výrobu hudebních nástrojů jako hraček
- výrobu hracích karet
- výrobu deskových a podobných her
- výrobu elektronických her s pevně instalovaným (nevyměnitelným) softwarem, např. šachy
- výrobu zmenšených modelů v přesném měřítku, elektrických vláčků, stavebnic, stavebnicových sad atd.
- výrobu hracích automatů na mince, kulečníkových stolů, speciálních stolů pro kasinové hry atd.
- výrobu stolních nebo společenských her pro zábavní parky
- výrobu dětských kolových hraček používaných k jízdě, vč. jízdních kol a tříkolek z plastů
- výrobu skládanek puzzle a podobných výrobků

Nezahrnuje:
- výrobu konzolí pro videohry (26.40)
- výrobu kolotočů, houpaček a podobných vybavení zábavních parků (28.99)
- výrobu kovových dětských jízdních kol a tříkolek (30.92)
- výrobu karnevalových a žertovných předmětů (32.99)
- tvorbu a vydávání softwaru k videohrám (viz 58.21 a 62.01)

26.11 Výroba elektronických součástek

Tato třída zahrnuje výrobu polovodičových komponentů a ostatních součástek a dílů pro elektronické přístroje.

Zahrnuje:
- výrobu elektronických kondenzátorů
- výrobu elektronických odporů
- výrobu mikroprocesorů
- výrobu elektronek
- výrobu elektronických konektorů
- výrobu čistých desek plošných spojů (tištěných spojů)
- výrobu integrovaných elektronických obvodů (analogových, digitálních nebo hybridních)
- výrobu diod, tranzistorů a podobných součástek
- výrobu induktorů (např. tlumivek, cívek, transformátorů) a podobných elektronických součástek
- výrobu elektronických krystalů a krystalových skupin
- výrobu elektromagnetů, přepínačů, spínačů a snímačů pro elektronické využití
- výrobu polovodičových krystalových destiček nebo plátků jako hotových výrobků nebo polotovarů
- výrobu komponentů pro displeje (plazma, polymer, LCD)
- výrobu světelných diod (LED)
- výrobu svazků kabelů z optických vláken s přípojkami

Zahrnuje také:
- výrobu svazků kabelů k tiskárnám, monitorům, USB kabelů, vč. přípojek atd.

Nezahrnuje:
- tisk čipových karet (18.12)
- výrobu počítačových monitorů nebo televizních obrazovek (26.20, 26.40)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu ozařovacích přístrojů a trubic (26.60)
- výrobu optických přístrojů a zařízení (26.70)
- výrobu podobných součástek a zařízení pro elektrické přístroje (27)
- výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (27.11)
- výrobu elektrických relé (27.12)
- výrobu elektroinstalačního materiálu (27.33)
- výrobu kompletních přístrojů (dle zařazení příslušných přístrojů)

26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu nebo sestavování počítačů, např. sálových (mainframes), stolních, přenosných (laptopů), počítačových serverů a účelových počítačových terminálů; výrobu počítačových periferních zařízení, např. pamětí pro uložení dat, přístrojů pro vstup a výstup dat (tiskárny, monitory, klávesnice).

Počítače mohou být analogové, digitální nebo hybridní. Nejčastější jsou digitální počítače, které se vyznačují těmito znaky: 1) mohou zpracovatelský program nebo programy a data potřebná pro bezprostřední provádění programu ukládat do paměti, 2) lze je programovat s přihlédnutím k požadavkům uživatele, 3) provádějí uživatelem stanovené matematické výpočty a 4) samostatně provádějí zpracovatelský program, při jehož provádění je třeba aplikovat logické operace; analogové počítače jsou schopné simulovat matematické modely a jako minimální konfiguraci obsahují analogové řídicí a programovací prvky.

Zahrnuje:
- výrobu stolních počítačů
- výrobu laptopů
- výrobu sálových počítačů (mainframe)
- výrobu ručních počítačů (např. PDA)
- výrobu magnetických diskových jednotek, flash pamětí a jiných paměťových médií
- výrobu optických paměťových disků (např. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- výrobu tiskáren
- výrobu monitorů
- výrobu klávesnic
- výrobu myší, pákových a kuličkových ovladačů (joysticků a trackballů)
- výrobu počítačových účelových terminálů
- výrobu počítačových serverů
- výrobu skenerů, vč. skenerů čárových kódů
- výrobu čteček čipových karet
- výrobu přileb pro virtuální realitu
- výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů)

Zahrnuje také:
- výrobu počítačových terminálů jako peněžních automatů (ATM) nebo pokladních terminálů POS („Point-of-Sale“), neprovozovaných mechanicky
- výrobu multifunkčních kancelářských přístrojů provádějících dvě nebo více následujících operací: tisk, skenování, kopírování, faxování

Nezahrnuje:
- rozmnožování nahraných nosičů (počítačová media, zvuk, obraz atd.) (18.20)
- výrobu elektronických komponentů, součástek a dílů pro počítače a periferní zařízení (26.1)
- výrobu interních/externích počítačových modemů (26.12)
- výrobu karet připojení, karet rozhraní (26.12)
- výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu zařízení pro přenos dat jako jsou můstky, směrovače a portály (26.30)
- výrobu spotřební elektroniky jako přehrávačů CD a DVD (26.40)
- výrobu televizních obrazovek a displejů (26.40)
- výrobu videoher (26.40)
- výrobu nenahraných optických a magnetických medií pro použití s počítači nebo jinými přístroji (26.80)

26.30 Výroba komunikačních zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu telefonních a datových telekomunikačních zařízení pro přenos signálů kabelem nebo vzdušnou cestou, např. rozhlasové a televizní vysílací přístroje a bezdrátová komunikační zařízení.

Zahrnuje:
- výrobu centrálních kancelářských ústředen
- výrobu bezdrátových telefonních přístrojů
- výrobu soukromých pobočkových ústředen (PBX)
- výrobu telefonních a faxových přístrojů, vč. telefonních záznamníků
- výrobu zařízení pro přenos dat, např. můstky, směrovače, portály
- výrobu vysílacích a přijímacích antén
- výrobu přístrojů pro kabelovou televizi
- výrobu stránkovačů
- výrobu mobilních telefonů
- výrobu mobilních komunikačních zařízení
- výrobu rozhlasových a televizních studií a vysílacích zařízení, vč. komerčních televizních kamer a videokamer
- výrobu modemů (přenosových zařízení)
- výrobu bezpečnostního nebo signalizačního zařízení proti krádeži nebo ohni, u nichž je přenášen signál do kontrolní stanice
- výrobu rozhlasových nebo televizních vysílacích přístrojů
- výrobu komunikačních přístrojů používajících infračervený signál (např. dálkové ovládání)
- výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice

Nezahrnuje:
- výrobu elektronických součástek a dílů pro komunikační přístroje a zařízení, vč. interních/externích počítačových modemů (26.1)
- výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
- interních/externích počítačových modemů (26.12)
- výrobu počítačů a periferních zařízení (26.20)
- výrobu spotřebních audio a video přístrojů (26.40)
- výrobu systému globální navigace (GPS) (26.51)
- výrobu elektronických světelných výsledkových tabulí (indikačních panelů) (27.90)
- výrobu dopravních světelných signálů (27.90)

26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu optických přístrojů a zařízení, např. dalekohledů, mikroskopů (kromě elektronových, protonových), teleskopů, hranolů a čoček (kromě očních); potahování, leštění, nasazování čoček (kromě očních); výrobu fotografických přístrojů a zařízení, např. fotoaparátů a expozimetrů.

Zahrnuje:
- výrobu optických zrcadel
- výrobu optických vojenských zaměřovacích přístrojů
- výrobu optických navigačních přístrojů
- výrobu optických zvětšovacích přístrojů
- výrobu optických jemných mechanických nástrojů
- výrobu optických porovnávacích přístrojů
- výrobu filmových a digitálních kamer
- výrobu filmových projektorů a diaprojektorů
- výrobu zpětných projektorů
- výrobu optických měřicích a kontrolních přístrojů a zařízení (např. protipožární monitorovací zařízení, expozimetry, dálkoměry)
- výrobu čoček, optických mikroskopů, dalekohledů a teleskopů
- výrobu laserových zařízení

Nezahrnuje:
- výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů) (26.20)
- výrobu komerčních televizních kamer a videokamer (26.30)
- výrobu videokamer domácího typu (26.40)
- výrobu kompletních přístrojů používajících laserové komponenty (podle typu příslušného přístroje, např. lékařské laserové přístroje) (26.60)
- výrobu fotokopírovacích strojů (28.23)
- výrobu výrobků pro oční lékařství (32.50)