24.10 Výroba sur. železa, feroslitin, ploch.výr., tváření za tepla

Zahrnuje:
- činnost vysokých pecí, konvertorů, válcoven a úpraven
- výrobu surového železa a zrcadlovin v houskách, blocích nebo jiných základních formách
- výrobu feroslitin
- výrobu výrobků ze železné rudy a jiného houbovitého železa přímou redukcí z železné rudy
- výrobu ryzího železa elektrolýzou a jinými chemickými postupy
- přetavení bloků kovového odpadu ze železa nebo oceli
- výrobu granulovaného a práškového železa
- výrobu oceli v ingotech nebo jiných základních formách
- výrobu předvalků z oceli
- výrobu plochých výrobků z oceli válcovaných za tepla nebo za studena
- výrobu tyčí a prutů z oceli válcovaných za tepla
- výrobu otevřených profilů z oceli válcovaných za tepla
- výrobu štětovnic z oceli a ocelových svařovaných otevřených profilů
- výrobu materiálů pro železniční svršky (nesmontovaných kolejnic) z oceli

Nezahrnuje:
- tažení tyčí za studena (24.31)
1. stránka z celkem 11