82.1 Administrativní a kancelářské činnosti

Tato skupina zahrnuje poskytování celé řady každodenních administrativních služeb, jako je finanční plánování, vystavování faktur a uchovávání dokladů, získávání personálu, dodávky a logistika, na základě smlouvy nebo dohody.

Tato skupina také zahrnuje poskytování podpůrných služeb pro jiné firmy na základě smlouvy nebo dohody, přičemž se jedná o běžné rutinní činnosti, které firmy a organizace tradičně provádějí samy.

Jednotky zařazené do této skupiny neposkytují pro zajištění kompletního provozu firmy provozní personál. Jednotky, zabývající se pouze jednou konkrétní formou těchto činností, jsou klasifikovány podle této konkrétní činnosti.

82.11 Univerzální administrativní činnosti

Zahrnuje:
- poskytování kombinace každodenních sekretářských služeb na základě smlouvy nebo dohody, jako je recepce, finanční plánování, vystavování faktur a vedení evidence, personální a poštovní služby atd.

Nezahrnuje:
- poskytování pouze jedné konkrétní formy těchto činností (viz třída této konkrétní činnosti)
- poskytování provozního personálu bez dozoru (oddíl 78)

82.19 Kopírování,příprava dokumentů,ostat.kancel.podpůr.činnosti

Tato třída zahrnuje celou řadu specializovaných kancelářských podpůrných činností. Činnosti kopírování/rozmnožování, tisku zde zahrnuté pokrývají tisk pouze minimálním nákladem.

Zahrnuje:
- přípravu dokumentů
- editování a korekturu dokumentů
- psaní a zpracovávání textů (na psacím stroji, počítači)
- podpůrné sekretářské služby
- přepis dokumentů a další sekretářské služby
- psaní dopisů a resumé
- poskytování pronájmu poštovních přihrádek a jiné poštovní a zasílací služby, jako je předběžné třídění, adresování atd.
- fotokopírování
- rozmnožování
- plánografické kopírování
- ostatní služby související s kopírováním dokumentů (bez poskytování tiskařských služeb, jako je příprava tisku, ofsetový tisk, rychlotisk, digitální tisk)

Nezahrnuje:
- tisk dokumentů (ofsetový tisk, rychlotisk atd.) (18.12)
- přípravu tisku (18.13)
- organizování reklamních kampaní (poštou, elektronicky) (73.11)
- specializované stenografické činnosti, jako jsou soudní záznamy (82.99)
- veřejné stenografické služby (82.99)

72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

Tato třída zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie:
- DNA/RNA: genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, genetické inženýrství, sekvenční/syntetické/rozšíření DNA/RNA, analýza exprese genu a využití kódující technologie DNA
- proteiny a jiné molekuly: sekvence/syntéza/rozšíření proteinů a peptidů (vč. makromolekulárních hormonů); zdokonalování metod podávání makromolekulárních účinných léčiv; proteomika, izolování a čištění proteinů, tvoření signálů, identifikace buněčných receptorů
- buněčné a tkáňové kultury a techniky: buněčné a tkáňové kultury, tkáňové techniky (vč. tkáňové stavby a biomedikálního inženýrství), fúze buněk, vakcíno/imuno stimulátory, kultivace embryí
- metody biotechnologie: fermentace v bioreaktorech, biologické zpracování, biologické vylučování, biologické rozvlákňování, biologické bělení, biologické odsiřování, biologická sanace, biologická filtrace a fytoremediace
- geny a RNA vektory (subcelulární organismy): genová terapie, virové přenašeče chorob
- bioinformatika: sestavování databank s genomy, proteinovými sekvencemi; modelování komplexních biologických procesů, vč. systémové biologie
- nanobiotechnologie: použití nástrojů a postupů nanosystémové a mikrosystémové techniky na výrobu pomocných prostředků pro zkoumání biologických systémů a využití v podávání účinných látek, diagnostice atd.

72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických věd

Zahrnuje:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti biotechnologie:
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd a technologie
- výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
- výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti přírodních a technických věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: matematiky, fyziky, astronomie, chemie, strojírenství, hutnictví, dobývání, zoologie, biologie, medicíny, geologie, oceánografie, zemědělství, životního prostředí atd.
1. stránka z celkem 1012345...10...Poslední »