97.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

Tato třída zahrnuje činnosti domácností, které zaměstnávají domácí personál jako služebné, kuchaře, číšníky, sluhy, pradleny, zahradníky, vrátné, čeledíny, řidiče, správce domu, vychovatele, opatrovatelky dětí, domácí učitele, sekretářky atd.

To umožňuje zaměstnanému domácímu personálu uvádět činnost svého zaměstnavatele při sčítání lidu nebo ve studiích, dokonce i když je zaměstnavatelem jednotlivec. Produkty vytvořené touto činností jsou spotřebovány domácností, v níž je personál zaměstnán.

Nezahrnuje:
- poskytování služeb jako vaření, údržba zahrady atd. nezávislými poskytovateli těchto služeb (podnikatelskými subjekty nebo osobami samostatně výdělečně činnými) (podle typu poskytované služby)

99.00 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Zahrnuje:
- činnosti mezinárodních organizací jako je Organizace spojených národů a specializované agentury OSN, regionální organizace atd., Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová celní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), Evropská společenství, Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) atd.

Zahrnuje také:
- činnosti diplomatických a konzulárních zastoupení, jsou-li určeny státem, v němž se nacházejí, spíše než státem, který zastupují

92.00 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Zahrnuje:
- činnosti, jako např.:
- prodej loterijních losů
- provozování výherních hracích přístrojů
- provozování webových stránek určených k sázení a hazardním hrám
- přijímání sázek a jiné operace související se sázením
- dostihové sázky
- provozování kasin, vč. „plovoucích kasin“

75.00 Veterinární činnosti

Zahrnuje:
- zdravotní péči a kontrolní vyšetření užitkových zvířat
- zdravotní péči a kontrolní vyšetření zvířat v zájmovém chovu

Zahrnuje také:
- činnosti veterinárních asistentů nebo jiného veterinárního personálu
- klinicko-patologické a jiné diagnostické činnosti pro zvířata
- sanitní činnosti související s pohotovostní službou a transportem nemocných zvířat
- laboratorní zkoušky vzorků zvířat

Nezahrnuje:
- ošetřování a péči o hospodářská zvířata bez lékařského ošetření (01.62)
- stříhání ovcí (01.62)
- houfování stád, vyhánění dobytka, příprava pastvin, kastrace drůbeže atd. (01.62)
- činnosti spojené s inseminací, plemenářské služby (01.62)
- ošetřování a péči o domácí zvířecí mazlíčky bez lékařského ošetření (96.09)

39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady

Zahrnuje:
- dekontaminaci půdy a podzemních vod v místě znečištění nebo jinde, použitím, např. mechanických, chemických nebo biologických procesů
- dekontaminaci budov, průmyslových závodů nebo areálů, vč. jaderných
- dekontaminaci a čištění povrchových vod po znečištění, např. sběrem škodlivin nebo použitím chemikálií
- odstraňování ropného znečištění a jiných znečištění na pevnině, vodě, oceánu nebo mořích, vč. pobřežních oblastí
- odmořování nebo redukce azbestu, olověných barev a ostatních toxických látek
- ostatní speciální opatření na ochranu životního prostředí (boj proti znečištění)

Nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- čištění vody za účelem zásobování vodou (36.00)
- úpravu odpadů a jejich odstraňování (38.2)
- zametání a čištění ulic atd. (81.29)
1. stránka z celkem 1812345...10...Poslední »