63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

Zahrnuje:
- činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur poskytujících zprávy, obrazový materiál a příspěvky ke speciálním tématům médiím

Nezahrnuje:
- činnosti samostatně výdělečně činných fotožurnalistů (74.20)
- činnosti samostatně výdělečně činných novinářů (90.03)

63.9 Ostatní informační činnosti

Tato skupina zahrnuje činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur a všechny ostatní informační činnosti.

Nezahrnuje:
- činnosti knihoven a archivů (91.01)

58.13 Vydávání novin

Tato třída zahrnuje vydávání novin (vč. reklamních), které jsou vydávány nejméně čtyřikrát týdně. Tyto mohou být zveřejňovány v tištěné nebo v elektronické formě (vč. internetu).

Nezahrnuje:
- činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur (63.91)