63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

Zahrnuje:
- činnosti spojené se zpracováním dat a poskytováním infrastruktur pro hosting
- poskytování specializovaných hostingových služeb jako:
- webový hosting
- poskytování streamingových služeb
- hosting aplikací
- poskytování servisu k aplikacím
- sdílení výpočetního času velkokapacitních počítačů
- zpracování dat:
- úplné zpracování dat dodaných klienty
- generování speciálních výstupů z dat dodaných klienty
- poskytování služeb vkládání dat

Nezahrnuje:
- činnosti, při nichž jsou počítače používány pouze jako pomocný prostředek, tyto činnosti jsou klasifikovány podle povahy poskytovaných služeb

63 Informační činnosti

Tento oddíl zahrnuje činnosti související se zpracováním dat, hostingem a webovými vyhledávacími portály, a dále též ostatní činnosti, které slouží k poskytování informací.