61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

Zahrnuje:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí satelitní telekomunikační sítě a poskytování přístupu k takovýmto zařízením
- dodávání obrazových, zvukových a textových programů přijatých z kabelových sítí, místních televizních stanic nebo rozhlasových sítí satelitně přímo zákazníkům (jednotky zde zatříděné obecně samy nevytvářejí programový materiál)

Zahrnuje také:
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem satelitní telekomunikační sítě

Nezahrnuje:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)

61.90 Ostatní telekomunikační činnosti

Zahrnuje:
- poskytování speciálních telekomunikačních služeb, jako např. satelitní vyhledávání, telemetrie a provoz radarových stanic
- provoz satelitních terminálových stanic a souvisejících zařízení, které jsou provozně propojeny s jedním či více pozemními komunikačními systémy a které jsou schopny telekomunikačního přenosu do a ze satelitních systémů
- poskytování přístupu k internetu přes sítě mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, kdy sítě nepatří poskytovateli ani jím nejsou řízeny (např. vytáčené internetové připojení)
- poskytování přístupu k telefonu a internetu ve veřejně přístupných zařízeních
- poskytování telekomunikačních služeb přes existující telekomunikační spojení:
- poskytování služeb souvisejících s telefonováním přes internet (VoIP)
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb

Nezahrnuje:
- poskytování přístupu k internetu provozovateli telekomunikačních sítí (61.10, 61.20, 61.30)

61.10 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

Zahrnuje:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí pevné telekomunikační sítě a poskytování přístupu k takovýmto zařízením. Patří sem:
- provoz a údržba spínacích a přenosových zařízení pro dvoubodová spojení přes pozemní rozvody, mikrovlny nebo pomocí kombinace pozemních rozvodů se satelitními spojeními
- provoz kabelových přenosových sítí (např. pro přenos dat a televizních signálů)
- poskytování telegrafních a jiných nehlasových komunikačních služeb s využitím vlastního zařízení

Přenosová zařízení vykonávající tyto činnosti mohou být založena na jedné nebo na kombinaci několika technologií.

Zahrnuje také:
- nákup přístupových a síťových kapacit od vlastníků nebo provozovatelů sítí a poskytování telekomunikačních služeb pro podniky a soukromé domácnosti s využitím těchto kapacit
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem pevné telekomunikační sítě

Nezahrnuje:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)

61.20 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

Zahrnuje:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí bezdrátové telekomunikační sítě a poskytování přístupu k takovýmto zařízením
- provoz a údržbu bezdrátových telekomunikačních sítí pro paging, mobilní telekomunikace apod.

Přenosová zařízení vykonávající tyto činnosti poskytují všesměrový přenos rádiovými vlnami a mohou být založena na jedné nebo na kombinaci několika technologií.

Zahrnuje také:
- nákup přístupových a síťových kapacit od vlastníků nebo provozovatelů sítí a poskytování bezdrátových telekomunikačních služeb (kromě satelitních) pro podniky a soukromé domácnosti s využitím těchto kapacit
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem bezdrátové telekomunikační sítě

Nezahrnuje:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)