87.30 Sociál.péče v domovech pro seniory,osoby se zdrav.postižením

Tato třída zahrnuje činnost domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří nechtějí žít sami anebo nejsou schopni se o sebe postarat. Poskytovaná péče většinou zahrnuje ubytování, stravování, dohled a pomoc v každodenním životě (např. úklidové služby). Součástí těchto domovů někdy bývají také samostatné ošetřovatelské stanice.

Zahrnuje:
- činnosti:
- zařízení chráněného bydlení
- středisek pro seniory s trvalými sociálními službami
- domovů pro seniory s minimálními ošetřovatelskými službami
- domovů pro seniory bez ošetřovatelských služeb

Nezahrnuje:
- činnosti ústavů pro seniory s ošetřovatelskými službami (87.10)
- činnosti ústavů, v nichž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu (87.90)
1. stránka z celkem 11