81.2 Úklidové činnosti

Tato skupina zahrnuje všeobecný (nespecializovaný) úklid interiéru a exteriéru všech typů budov, specializovaný úklid budov a ostatní specializované úklidové činnosti, čištění strojů a průmyslových zařízení, čištění vnitřků cisternových vozů, dezinfekce a hubení škůdců v budovách a zařízeních, čištění lahví, čištění ulic a odklízení sněhu.

Tato skupina nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- úklid nových budov bezprostředně po dokončení stavebních prací (43.39)
- čištění exteriéru budov párou, tryskáním písku apod. (43.99)
- šamponování koberců a předložek, praní závěsů a záclon (96.01)

81.21 Všeobecný úklid budov

Zahrnuje:
- všeobecný (nespecializovaný) úklid všech typů budov:
- kanceláří
- domů nebo bytů, budov s více bytovými jednotkami
- továren
- obchodů
- institucí
- všeobecný (nespecializovaný) úklid firemních areálů, profesionálních provozoven

Tyto činnosti se zpravidla týkají vnitřního úklidu, může tu však být zahrnuto i čištění přilehlých vnějších ploch, jako jsou okna a průchody.

Nezahrnuje:
- specializovaný úklid, jako je mytí oken, čištění komínů, krbů, kamen, pecí, kotlů, větracích šachet a ventilačních systémů (81.22)

81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení

Zahrnuje:
- úklid vnějších prostor všech typů budov (kanceláří, továren, obchodů, institucí, domů, budov s více bytovými jednotkami), firemních areálů, profesionálních provozoven
- specializovaný úklid budov, jako mytí oken, čištění komínů, krbů, kamen, pecí, kotlů, větracích šachet a ventilačních systémů
- čištění strojů a průmyslových zařízení
- ostatní úklid budov a průmyslových areálů j. n.

Nezahrnuje:
- čištění exteriéru budov párou, tryskáním písku apod. (43.99)

81.29 Ostatní úklidové činnosti

Zahrnuje:
- čištění a údržbu plaveckých bazénů
- úklid vlaků, autobusů, letadel atd.
- čištění vnitřků nádrží cisternových vozidel
- dezinfekci a hubení škůdců
- čištění lahví
- čištění ulic a odklízení sněhu
- ostatní úklidové činnosti j. n.

Nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- čištění automobilů, provoz mycích linek (45.20)

87.30 Sociál.péče v domovech pro seniory,osoby se zdrav.postižením

Tato třída zahrnuje činnost domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří nechtějí žít sami anebo nejsou schopni se o sebe postarat. Poskytovaná péče většinou zahrnuje ubytování, stravování, dohled a pomoc v každodenním životě (např. úklidové služby). Součástí těchto domovů někdy bývají také samostatné ošetřovatelské stanice.

Zahrnuje:
- činnosti:
- zařízení chráněného bydlení
- středisek pro seniory s trvalými sociálními službami
- domovů pro seniory s minimálními ošetřovatelskými službami
- domovů pro seniory bez ošetřovatelských služeb

Nezahrnuje:
- činnosti ústavů pro seniory s ošetřovatelskými službami (87.10)
- činnosti ústavů, v nichž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu (87.90)
1. stránka z celkem 212