U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

NACE Kód
U
NACE Zkrácený text
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
NACE Text
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
NACE Definice
-