T Činnosti domácností

NACE Kód
T
NACE Zkrácený text
Činnosti domácností
NACE Text
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
NACE Definice