S Ostatní činnosti

NACE Kód
S
NACE Zkrácený text
Ostatní činnosti
NACE Text
Ostatní činnosti
NACE Definice
Tato sekce (jako „zbytková skupina“) zahrnuje činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a řadu jiných osobních služeb, které nejsou uvedené v jiné části této klasifikace.