R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

NACE Kód
R
NACE Zkrácený text
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
NACE Text
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
NACE Definice
Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které pokrývají nejrůznější zájmy široké veřejnosti a týkají se kultury, zábavy a volného času; jsou v ní zahrnuta živá vystoupení, provoz muzeí, činnosti heren, sportovní a rekreační činnosti.