M Profesní, vědecké a technické činnosti

NACE Kód
M
NACE Zkrácený text
Profesní, vědecké a technické činnosti
NACE Text
Profesní, vědecké a technické činnosti
NACE Definice
Tato sekce zahrnuje profesní, vědecké a technické činnosti. Tyto činnosti vyžadují vysokou míru vzdělání, školení a dávají uživatelům k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.