K Peněžnictví a pojišťovnictví

NACE Kód
K
NACE Zkrácený text
Peněžnictví a pojišťovnictví
NACE Text
Peněžnictví a pojišťovnictví
NACE Definice
Tato sekce zahrnuje poskytování finančních služeb, vč. pojištění a zajištění, činnosti penzijních fondů a činnosti pro podporu finančních služeb.

Tato sekce dále obsahuje činnosti s držbou jmění (majetkové hodnoty), jako jsou činnosti holdingových společností, fondů a podobných finančních entit.