E Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi

NACE Kód
E
NACE Zkrácený text
Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi
NACE Text
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
NACE Definice
Tato sekce zahrnuje činnosti související s nakládáním (shromažďováním, sběrem, úpravou, odstraňováním) s různými druhy odpadů, např. pevnými nebo nepevnými průmyslovými nebo komunálními odpady a sanace kontaminovaných míst. Konečné produkty úpravy odpadů a odpadních vod mohou být buď odstraněny, nebo využity v nových výrobních procesech jako druhotná surovina.

Tato sekce zahrnuje také činnosti spojené se zásobováním vodou, protože jsou často prováděné ve spojení s úpravou odpadních vod nebo je provádějí jednotky, které se zabývají také úpravou odpadních vod.