D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu

NACE Kód
D
NACE Zkrácený text
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu
NACE Text
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
NACE Definice
Tato sekce zahrnuje zásobování elektřinou, plynem, párou, teplou vodou apod. prostřednictvím stálé sítě infrastruktury, vedením, rozvodem a potrubím. Rozsah sítí není rozhodující. Sekce zahrnuje distribuci elektřiny, plynu, páry, horké vody apod. do průmyslových areálů nebo do obytných budov. Tato sekce tedy zahrnuje provoz zařízení, která vyrábějí, regulují a rozvádějí elektřinu nebo plyn. Sekce zahrnuje rovněž výrobu a dodávání tepla, klimatizovaného vzduchu a ledu.

Tato sekce nezahrnuje provoz zařízení vodovodů a kanalizací (viz 36 a 37) ani dopravu plynu dálkovým potrubím (49.50).