A Zemědělství, lesnictví, rybářství

NACE Kód
A
NACE Zkrácený text
Zemědělství, lesnictví, rybářství
NACE Text
Zemědělství, lesnictví, rybářství
NACE Definice
Tato sekce zahrnuje činnosti spojené s využíváním rostlinných a živočišných přírodních zdrojů. Patří sem činnosti jako pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, těžba dřeva a výroba jiných rostlinných a živočišných produktů v zemědělských podnicích nebo jejich získávání z volné přírody.