99.0 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

NACE Kód
990
NACE Zkrácený text
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
NACE Text
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
NACE Definice