98 Činnosti domácností produk.výrobky a sl. pro vlastní potřebu

NACE Kód
98
NACE Zkrácený text
Činnosti domácností produk.výrobky a sl. pro vlastní potřebu
NACE Text
Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu.

Domácnosti by měly být zařazeny do tohoto oddílu pouze tehdy, není-li možné z činností domácností produkujících jen pro vlastní spotřebu rozeznat hlavní činnost domácnosti. Jestliže domácnost produkuje zboží určené pro trh, měla by být klasifikována podle základní vykonávané činnosti.