98.2 Činnosti domácností poskytujících služby pro vlastní potřebu

NACE Kód
982
NACE Zkrácený text
Činnosti domácností poskytujících služby pro vlastní potřebu
NACE Text
Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
NACE Definice