98.10 Činnosti domácností produk. výrobky pro vlastní potřebu

NACE Kód
9810
NACE Zkrácený text
Činnosti domácností produk. výrobky pro vlastní potřebu
NACE Text
Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
NACE Definice
Tato třída zahrnuje produkci blíže neurčených výrobků pro vlastní potřebu domácnostmi, tedy činnosti domácností, které produkují pro vlastní potřebu blíže neurčené výrobky. K těmto činnostem patří lov a sběr, zemědělské hospodaření, stavba přístřeší a produkce oděvů a jiných výrobků pro vlastní potřebu.

Jestliže se domácnosti zaměřují na produkci zboží pro trh nebo vyrábějí-li z největší části konkrétní druh výrobků pro vlastní potřebu, jsou klasifikovány ve výrobě (podle druhu výrobků).
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
96.00Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu9810Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
96.00Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu9810Vše