98.10.0 Činnosti domácností produk. výrobky pro vlastní potřebu

NACE Kód
98100
NACE Zkrácený text
Činnosti domácností produk. výrobky pro vlastní potřebu
NACE Text
Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
NACE Definice
-