96.01.0 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

NACE Kód
96010
NACE Zkrácený text
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
NACE Text
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
NACE Definice