94 Činnosti organizací zal.za účelem prosazov.společných zájmů

NACE Kód
94
NACE Zkrácený text
Činnosti organizací zal.za účelem prosazov.společných zájmů
NACE Text
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje činnosti organizací, které zastupují zájmy speciálních skupin obyvatelstva nebo prosazují jejich představy před veřejností. Tyto organizace obvykle mívají určitý okruh členů, avšak na činnostech těchto organizací se mohou podílet rovněž nečlenové a rovněž výhody mohou být poskytovány i nečlenům. Základní členění tohoto oddílu je určováno účelem, kterému tyto organizace slouží, zejména zájmům zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a profesních skupin (skupina 94.1), zájmům zaměstnanců (skupina 94.2) nebo šíření a propagaci náboženských a politických ideologií, kulturních a vzdělávacích představ nebo činností či představ týkajících se využití volného času (skupina 94.9).