94.99 Činnosti ost. organizací za účelem prosaz. spol.zájmů j. n.

NACE Kód
9499
NACE Zkrácený text
Činnosti ost. organizací za účelem prosaz. spol.zájmů j. n.
NACE Text
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
- činnosti organizací, které nejsou přímo napojeny na určitou politickou stranu, avšak např. vzděláváním, politickým působením nebo získáváním finančních prostředků podporují veřejné zájmy:
- občanské iniciativy a protestní hnutí
- hnutí ochránců životního prostředí a ekologie
- organizace na podporu veřejných a vzdělávacích zařízení j. n.
- organizace na ochranu a zlepšení postavení speciálních skupin, např. etnických a menšinových
- vlastenecká sdružení, vč. sdružení válečných veteránů
- činnosti spotřebitelských organizací
- činnosti automobilových klubů a asociací
- činnosti sdružení, jejichž cílem je společenské sdružování a udržování sociálních kontaktů, jako Rotary kluby, zednářské lóže atd.
- činnosti sdružení mládeže, mládežnických organizací, studentských asociací, klubů, spolků atd.
- činnosti spolků a sdružení na podporu kulturních, rekreačních a zájmových činností (kromě sportovních činností a her), jako jsou básnické, literární a knižní kluby, historické kluby, spolky zahrádkářů, filmové a fotografické kluby, hudební a umělecká sdružení a spolky, sdružení řemeslníků, spolky a kluby sběratelů, společenské a zábavní spolky atd.

Zahrnuje také:
- poskytování darů a příspěvků těmito nebo jinými organizacemi

Nezahrnuje:
- charitativní činnosti, jako např. získávání finančních prostředků na sociální péči (88.99)
- činnosti profesionálních uměleckých souborů nebo skupin (90.0)
- činnosti sportovních klubů (93.12)
- činnosti profesních organizací (94.12)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.33Činnosti ostatních členských organizací j. n.9499Vše
01.50Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti9499Činnosti související s propagací komerčního lovu a odchytu
NACE Kategorizace