94.92 Činnosti politických stran a organizací

NACE Kód
9492
NACE Zkrácený text
Činnosti politických stran a organizací
NACE Text
Činnosti politických stran a organizací
NACE Definice
Zahrnuje:
- činnosti politických stran a pomocných organizací jako je organizace mládeže. Tato sdružení se zabývají hlavně tím, aby dopomohly členům strany nebo osobám straně blízkým k politickým funkcím; k jejich činnosti patří také šíření informací, práce s veřejností, obstarávání peněžních prostředků atd.
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.32Činnosti politických stran a organizací9492Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.32Činnosti politických stran a organizací9492Vše