94.9 Činnosti ost.organizací zal.za účelem prosaz.spol.zájmů

NACE Kód
949
NACE Zkrácený text
Činnosti ost.organizací zal.za účelem prosaz.spol.zájmů
NACE Text
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje činnosti jednotek (kromě podnikatelských a zaměstnavatelských organizací, profesních organizací, odborových svazů), které zastupují zájmy svých členů.