94.20 Činnosti odborových svazů

NACE Kód
9420
NACE Zkrácený text
Činnosti odborových svazů
NACE Text
Činnosti odborových svazů
NACE Definice
Zahrnuje:
- zastupování zájmů pracovníků organizovaných v odborech

Zahrnuje také:
- činnosti odborových svazů, zaměřené na hájení zájmů zaměstnanců, týkajících se mzdových a pracovních podmínek a na provádění odsouhlasených opatření organizací
- činnosti odborů, odborových sdružení a odborových organizací omezených na jednotlivé podniky, které jsou rozčleněny podle odborných, regionálních, strukturálních nebo jiných kritérií do oborových svazů

Nezahrnuje:
- vzdělávání, prováděné těmito svazy (oddíl 85)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.20Činnosti odborových svazů9420Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.20Činnosti odborových svazů9420Vše