94.12 Činnosti profesních organizací

NACE Kód
9412
NACE Zkrácený text
Činnosti profesních organizací
NACE Text
Činnosti profesních organizací
NACE Definice
Zahrnuje:
– činnosti organizací, které se v první řadě zabývají určitou vědeckou disciplínou, určitou profesí nebo odbornou technickou oblastí, např. lékařské komory, advokátní komory, auditorské svazy, inženýrské svazy, komory architektů atd.
– činnosti sdružení odborníků ve vědecké, akademické nebo kulturní oblasti, jako jsou svazy spisovatelů, umělecké svazy, svazy novinářů atd.
– šíření informací, formulování zásad profesionální etiky a dozor nad jejím dodržováním, zastupování před státními orgány a práce s veřejností

Zahrnuje také:
– činnosti vědeckých společností

Nezahrnuje:
– vzdělávání, prováděné těmito organizacemi (oddíl 85)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.12Činnosti profesních organizací9412Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.12Činnosti profesních organizací9412Vše