94.12.0 Činnosti profesních organizací

NACE Kód
94120
NACE Zkrácený text
Činnosti profesních organizací
NACE Text
Činnosti profesních organizací
NACE Definice
-