94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

NACE Kód
9411
NACE Zkrácený text
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
NACE Text
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
NACE Definice
Zahrnuje:
- činnosti organizací, které se soustřeďují na rozvoj a prosperitu podnikání, vč. zemědělského hospodaření, nebo na hospodářský růst a situaci v určité zeměpisné oblasti nebo v určitém územním správním celku bez ohledu na směr podnikání
- činnosti federací takových seskupení
- činnosti obchodních komor, cechů a podobných organizací
- šíření informací, zastupování před státními orgány, práce s veřejností a vyjednávání svazů podnikatelů a zaměstnavatelů v oblasti pracovních vztahů

Nezahrnuje:
- činnosti odborových svazů (94.20)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.11Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací9411Vše
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
91.11Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací9411Vše