94.1 Činnosti podnikatelských,zaměstnavatelských,profes.organiz.

NACE Kód
941
NACE Zkrácený text
Činnosti podnikatelských,zaměstnavatelských,profes.organiz.
NACE Text
Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje činnosti jednotek, které propagují zájmy členů podnikatelských a zaměstnavatelských organizací. V případě profesních organizací sem patří rovněž prosazování profesních zájmů.