93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

NACE Kód
93
NACE Zkrácený text
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
NACE Text
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje poskytování sportovních, zábavních a rekreačních služeb (nezahrnuje činnosti muzeí, botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků, heren, kasin a sázkových kanceláří, ochranu památek a historických staveb).

Do tohoto oddílu není zahrnuto divadelní, hudební či jiné umění ani zábavní činnosti, jako např. produkce a uvádění živých divadelních představení, koncertů, oper, tanečních a jiných jevištních vystoupení (oddíl 90).