91.01 Činnosti knihoven a archivů

NACE Kód
9101
NACE Zkrácený text
Činnosti knihoven a archivů
NACE Text
Činnosti knihoven a archivů
NACE Definice
Zahrnuje:
- dokumentační a informační činnosti knihoven všech druhů, čítáren, poslucháren, předváděcích sálů a veřejných archivů, které poskytují služby veřejnosti nebo zvláštnímu okruhu uživatelů, jako jsou např. studenti, vědci, a také provoz státních archivů:
- organizování sbírek, vč. specializovaných
- katalogizace sbírek
- půjčování a uskladnění knih, map, časopisů, filmů, gramofonových desek, pásek, uměleckých děl atd.
- poskytování informací v souvislosti s vyhledáváním určitých děl atd.
- činnosti archivů fotografií a filmových děl
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
92.51Činnosti knihoven a veřejných archivů9101Vše
75.14Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek9101Činnost vládních archivů
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
75.14Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek9101Činnost vládních archivů
92.51Činnosti knihoven a veřejných archivů9101Vše