91.0 Činnosti knihoven, archivů, muzeí, jiných kultur. zařízení

NACE Kód
910
NACE Zkrácený text
Činnosti knihoven, archivů, muzeí, jiných kultur. zařízení
NACE Text
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
NACE Definice