90.03 Umělecká tvorba

NACE Kód
9003
NACE Zkrácený text
Umělecká tvorba
NACE Text
Umělecká tvorba
NACE Definice
Zahrnuje:
- činnosti jednotlivých umělců jako sochařů, malířů, kreslířů, rytců, grafiků atd.
- činnosti jednotlivých spisovatelů všech žánrů, vč. fikcí, technického psaní atd.
- činnosti nezávislých novinářů
- restaurování uměleckých děl, např. obrazů

Nezahrnuje:
- výrobu kamenných soch, které nejsou uměleckými originály (23.70)
- restaurování varhan a jiných hudebních nástrojů, které mají historickou hodnotu (33.19)
- produkci a postprodukci filmů a videozáznamů (59.11, 59.12)
- restaurování nábytku (kromě restaurování nábytku muzejního typu) (95.24)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
92.40Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur9003Činnosti nezávislých novinářů
92.31Umělecká a literární tvorba9003Činnosti jednotlivých umělců jako spisovatelů, sochařů, malířů, karikaturistů, rytců, grafiků atd.; restaurování uměleckých děl, např. obrazů, maleb atd.
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ - 5 míst) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE - 5 míst):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
92.31Umělecká a literární tvorba9003Činnosti jednotlivých umělců jako spisovatelů, sochařů, malířů, karikaturistů, rytců, grafiků atd. Restaurování uměleckých děl, např. obrazů, maleb atd.
92.40Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur9003Činnosti nezávislých novinářů