90.0 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

NACE Kód
900
NACE Zkrácený text
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
NACE Text
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
NACE Definice
Tato skupina zahrnuje tvůrčí činnosti, scénická umění a činnosti s tím související.