88 Ambulantní nebo terénní sociální služby

NACE Kód
88
NACE Zkrácený text
Ambulantní nebo terénní sociální služby
NACE Text
Ambulantní nebo terénní sociální služby
NACE Definice
Tento oddíl zahrnuje celou řadu činností sociálních služeb. Nespadají sem ubytovací služby, s výjimkou přechodného ubytování.