88.99 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

NACE Kód
8899
NACE Zkrácený text
Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
NACE Text
Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
NACE Definice
Zahrnuje:
– sociální, poradenské, pečovatelské, zprostředkovatelské a podobné služby a služby péče o uprchlíky pro jednotlivé osoby i rodiny v jejich bytě nebo jinde, které poskytují odborní poradci, státní nebo soukromá zařízení, organizace pomoci v případě katastrof, svépomocné organizace s celostátní nebo lokální působností:
– péči a poradenství pro děti a mládež
– činnosti spojené s adopcí, prevencí týrání dětí atd.
– poradenství pro domácnosti a dlužníky, činnosti manželských a rodinných poradců
– komunitní a sousedskou pomoc
– pomoc obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům atd., vč. přechodného (popř. prodlouženého) ubytování
– profesní rehabilitace a kvalifikační opatření (příprava na zaměstnání) pro nezaměstnané, pokud vzdělávací aspekt není v popředí zájmu
– stanovení oprávněnosti nároků v souvislosti se sociální pomocí, příspěvkem na nájemné nebo stravenkami
– denní útulky pro bezdomovce a jiné sociálně slabé skupiny
– charitativní opatření a sbírání darů nebo jiné pomocné činnosti v sociální oblasti

Nezahrnuje:
– financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
– činnosti podobné činnostem uvedeným v této třídě, ale s ubytováním (87.90)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.32Ostatní sociální péče8899Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.; charitativní činnosti jako získávání finančních prostředků a jiné podpůrné činnosti zaměřené na sociální práci
75.21Činnosti v oblasti zahraničních věcí8899Mezinárodní pomoc, např. programy pomoci uprchlíkům a hladovějícím