88.91.0 Sociální služby poskytované dětem

NACE Kód
88910
NACE Zkrácený text
Sociální služby poskytované dětem
NACE Text
Sociální služby poskytované dětem
NACE Definice
-