88.10 Ambulantní,terénní soc.služby pro seniory,os.zdrav.postižené

NACE Kód
8810
NACE Zkrácený text
Ambulantní,terénní soc.služby pro seniory,os.zdrav.postižené
NACE Text
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
NACE Definice
Zahrnuje:
– sociální, poradenské, pečovatelské, zprostředkovatelské a podobné služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich bytě nebo jinde, které poskytují odborní poradci, státní nebo soukromá zařízení, svépomocné organizace s celostátní nebo lokální působností:
– návštěvní služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením
– denní péči pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením
– profesní rehabilitace a kvalifikační opatření (příprava na zaměstnání) pro osoby se zdravotním postižením, pokud vzdělávací aspekt není v popředí zájmu

Nezahrnuje:
– financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
– činnosti podobné činnostem uvedeným v této třídě, ale s ubytováním (87.30)
– denní péči o děti se zdravotním postižením (88.91)
NACE 1.1
Převod z NACE Rev. 1.1 (OKEČ – první 4 místa) na NACE Rev. 2 (CZ-NACE – první 4 místa):
NACE 1.1NázevNACE 2Definice
85.32Ostatní sociální péče8810Sociální, poradenské, konzultační a podobné činnosti zaměřené na starší a invalidní občany – mimoústavní