88.1 Ambulantní,terénní soc.služby pro seniory,os.zdrav.postižené

NACE Kód
881
NACE Zkrácený text
Ambulantní,terénní soc.služby pro seniory,os.zdrav.postižené
NACE Text
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
NACE Definice